Polish

Klonuj slajdy w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka Java

W różnych przypadkach może być konieczne wykonanie kopii lub klonów slajdów w prezentacjach programu PowerPoint. Proces klonowania tworzy kopię slajdu bez naruszania oryginalnego slajdu. Ponadto klon slajdu można przekształcić w tę samą lub inną prezentację. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować klonowanie slajdów w prezentacjach PowerPoint. W szczególności artykuł będzie dotyczył klonowania slajdów w ramach tej samej lub innej prezentacji programu PowerPoint przy użyciu języka Java.
sierpnia 8, 2021 · 5 min · Usmana Aziza