Polish

Klonuj slajdy w prezentacjach PowerPoint przy użyciu języka C#

W niektórych przypadkach może być konieczne sklonowanie slajdów w prezentacjach programu PowerPoint. Proces klonowania tworzy kopię slajdu w ramach innej prezentacji lub w innej prezentacji bez zmiany oryginalnego slajdu. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować klonowanie slajdów w prezentacjach PowerPoint. W szczególności artykuł dotyczy klonowania slajdów w prezentacji programu PowerPoint lub z jednej prezentacji do drugiej przy użyciu języka C#.
września 7, 2021 · 5 min · Usmana Aziza