Polish

Konwertuj RGB na CMYK lub CMYK na przestrzeń kolorów RGB w C#

Model kolorów RGB jest addytywnym modelem kolorów, podczas gdy CMYK jest subtraktywnym modelem kolorów, który jest również znany jako kolor procesowy. W niektórych przypadkach możesz chcieć przekonwertować kolor RGB na przestrzeń kolorów CMYK lub CMYK na model kolorów RGB. Zgodnie z takimi scenariuszami w tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować RGB na CMYK i CMYK na RGB w języku C#.
października 17, 2022 · 2 min · Farhan Raza