Polish

Scal pliki EPS programowo w C#

Plik EPS to grafika wektorowa zapisana w formacie Encapsulated PostScript. Mogą zawierać tekst, grafikę lub inne treści wizualne. Jego skalowalność sprawia, że jest to preferowany wybór grafików do zapisywania banerów, billboardów i innych dużych zadań drukowania. Czasami jednak może być konieczne scalenie wielu plików EPS. W tym artykule opisano, jak programowo scalać lub łączyć pliki EPS w języku C#.
maja 7, 2022 · 3 min · Farhan Raza