Polish

Połącz pliki OneNote w C#

Pliki OneNote służą do organizowania rzeczy, w których można przechowywać ważne informacje w postaci tekstu, obrazu, rysunku itp. Możesz połączyć wiele notatników w jeden plik. Scalony plik wyjściowy można zapisać jako plik programu OneNote (.one), a także jako dokument PDF zgodnie z własnymi wymaganiami.
sierpnia 11, 2022 · 2 min · Farhan Raza