Polish

Połącz wiele plików PDF za pomocą C# .NET

Scalanie wielu plików PDF w jeden plik PDF może być przydatne w różnych sytuacjach. Na przykład możesz przechowywać podobne dokumenty (tj. CV) w jednym pliku lub możesz chcieć udostępnić pojedynczy plik zamiast wielu. Aby spełnić powyższe lub podobne wymagania, w tym artykule dowiesz się, jak scalić wiele plików PDF w języku C#. Interfejs API języka C# do scalania plików PDF Połącz dwa pliki PDF za pomocą C# Scal wiele (więcej niż dwa) plików PDF w C# Łącz pliki PDF za pomocą strumieni plików C# .
stycznia 16, 2020 · 3 min · Usmana Aziza