Polish

Połącz prezentacje PowerPoint w Python

Podczas pracy z automatyzacją programu PowerPoint w Python może zaistnieć potrzeba scalenia treści wielu prezentacji. Może to być wymagane, gdy prezentacja jest tworzona przez wiele osób w częściach, które ostatecznie muszą zostać scalone. Aby zautomatyzować to scalanie, w tym artykule pokazano, jak programowo scalić PowerPoint PPT lub PPTX w Python.
stycznia 25, 2022 · 4 min · Usmana Aziza