Polish

Scal pliki PS programowo w C#

Pliki PS tłumaczą cyfrowe układy stron na drukowane kopie, przedstawiając odpowiednią kombinację tekstu i grafiki. W niektórych przypadkach może być konieczne połączenie różnych plików PostScript PS w jeden plik. Zgodnie z takimi wymaganiami w tym artykule opisano, jak programowo scalać lub łączyć pliki PS w języku C#.
lipca 29, 2022 · 3 min · Farhan Raza