Polish

Połącz się z serwerami POP3 za pomocą C#

Post Office Protocol (POP3) to protokół pocztowy używany do pobierania wiadomości e-mail z serwerów pocztowych. Wdrażając klientów e-mail i pracując z serwerami POP3, musisz najpierw nawiązać połączenie, aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej. Aby to osiągnąć, w tym artykule dowiesz się, jak łączyć się z serwerami POP3 przy użyciu języka C# z poziomu aplikacji .NET.
marca 19, 2021 · 4 min · Usmana Aziza