Polish

Połącz się z serwerami IMAP w Python

Internet Message Access Protocol (IMAP) to jeden z najczęściej używanych protokołów do odczytywania wiadomości z serwera poczty e-mail. Aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej z aplikacji klienckich, musisz najpierw nawiązać połączenie z serwerem IMAP. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono sposób łączenia się z serwerem IMAP za pomocą języka Python. Ponadto dowiesz się, jak programowo pobierać wiadomości z serwera IMAP.
marca 26, 2022 · 2 min · Usmana Aziza