Polish

Połącz się z serwerem SMTP w Python

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) jest dobrze znanym i powszechnie używanym protokołem do wysyłania wiadomości e-mail z aplikacji klienckich na serwer pocztowy. Podczas wdrażania funkcji automatyzacji poczty e-mail może być konieczne połączenie się z serwerami SMTP z poziomu aplikacji Python. W przypadku takich scenariuszy w tym artykule opisano, jak programowo nawiązać połączenie z serwerem SMTP w języku Python. Ponadto dowiesz się, jak wysłać wiadomość e-mail po nawiązaniu połączenia z serwerem SMTP.
kwietnia 25, 2022 · 3 min · Usmana Aziza