Polish

Połącz się z serwerami IMAP za pomocą C#

Internet Message Access Protocol (IMAP) jest najczęściej używanym protokołem do pobierania wiadomości z serwera poczty e-mail. Aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej z aplikacji klienckich, musisz najpierw nawiązać połączenie z serwerem IMAP. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono sposób łączenia się z serwerem IMAP za pośrednictwem protokołu SOCKS lub serwera proxy HTTP przy użyciu języka C#. Ponadto dowiesz się, jak programowo połączyć się z serwerem IMAP obsługującym protokół SSL.
marca 12, 2021 · 4 min · Usmana Aziza