Polish

Połącz się z serwerem IMAP przy użyciu języka Java

Internet Message Access Protocol (IMAP) jest powszechnie używanym protokołem do pobierania wiadomości z serwerów pocztowych. Aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej z aplikacji klienckich, musisz najpierw nawiązać połączenie z serwerem IMAP. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono sposób łączenia się z serwerem IMAP przy użyciu języka Java. Ponadto dowiesz się, jak korzystać z serwera proxy SOCKS lub HTTP i programowo łączyć się z serwerem IMAP obsługującym protokół SSL.
lipca 8, 2021 · 4 min · Usmana Aziza