Polish

Czytaj e-maile przez IMAP w Python

W różnych przypadkach dostęp do serwerów poczty e-mail uzyskuje się z poziomu aplikacji Python w celu odczytywania wiadomości e-mail lub wdrażania klientów poczty e-mail. Do pobierania wiadomości e-mail z serwera pocztowego powszechnie używany jest protokół IMAP (Internet Message Access Protocol). W tym artykule pokażemy, jak czytać e-maile z serwera za pomocą protokołu IMAP w Python. Artykuł wyraźnie omówi sposób łączenia się z serwerem poczty e-mail, uzyskiwania dostępu do żądanego folderu i czytania wiadomości e-mail.
grudnia 17, 2021 · 4 min · Usmana Aziza