Polish

Połącz się z serwerem SMTP za pomocą języka Python

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) to najczęściej używany protokół poczty e-mail, który zajmuje się wysyłaniem wiadomości e-mail z aplikacji klienckich do serwera poczty e-mail. W różnych przypadkach klienci poczty e-mail są implementowani w aplikacjach Python w celu wysyłania wiadomości e-mail przez SMTP. W przypadku takich scenariuszy w tym artykule omówiono sposób łączenia się z serwerem SMTP przy użyciu języka Python. Ponadto pokazuje, jak wysłać wiadomość e-mail przez SMTP.
grudnia 16, 2021 · 3 min · Usmana Aziza