Polish

Połącz się z serwerem SMTP przy użyciu języka Java

SMTP to powszechnie używany protokół poczty e-mail do wysyłania wiadomości e-mail z aplikacji klienckich na serwery poczty e-mail. Przed nawiązaniem komunikacji z serwerem SMTP należy nawiązać połączenie. W tym artykule dowiesz się, jak programowo połączyć się z serwerem SMTP za pomocą języka Java. Ponadto w artykule omówiono sposób łączenia się z serwerami SMTP za pośrednictwem SOCKS lub serwerów proxy HTTP.
maja 4, 2021 · 4 min · Usmana Aziza