Polish

Konwertuj PDF na TXT w Python

PDF to dobrze znany format pliku, który zapewnia spójny układ dokumentu na różnych platformach. Zapewnia wiele funkcji i elementów do tworzenia dokumentów tekstowych. Jednak w niektórych przypadkach, np. aby przeanalizować tekst w dokumencie, trzeba programowo przekonwertować pliki PDF do formatu TXT. Aby to osiągnąć, w tym artykule opisano, jak przekonwertować plik PDF na format TXT w Python.
czerwca 10, 2022 · 2 min · Usmana Aziza