Polish

Konwertuj PowerPoint PPT na HTML w Python

W różnych przypadkach musisz przekonwertować slajdy w prezentacjach PowerPoint na format HTML. Na przykład, aby wyświetlić w przeglądarce, zindeksować zawartość itp. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować PowerPoint PPT lub PPTX na HTML w Python. Ponadto omówimy, jak przekonwertować PPT na responsywny HTML i dołączyć notatki slajdów do wynikowych stron HTML.
grudnia 16, 2021 · 3 min · Usmana Aziza