Polish

Konwertuj OpenOffice ODP na PDF w Python

Format ODP jest używany przez OpenOffice do przechowywania dokumentów prezentacji. Podobnie jak PowerPoint PPT/PPTX, prezentacja ODP zawiera slajdy, a każdy slajd składa się z tekstu, obrazów i innych elementów. W niektórych przypadkach, np. w celu udostępnienia prezentacji, konieczna jest konwersja plików ODP do formatu PDF. Aby to osiągnąć, w tym artykule opisano, jak przekonwertować prezentację ODP do formatu PDF w Python.
marca 1, 2022 · 2 min · Usmana Aziza