Polish

Konwertuj obraz na DOCX w C#

MS Word działa w branży od wielu lat i zapewnia szereg funkcji do tworzenia dokumentów tekstowych. Oprócz formatowania tekstu w dokumentach DOCX można używać różnych obiektów graficznych i obrazów. W niektórych przypadkach otrzymujesz partię obrazów, które musisz przekonwertować na dokument DOCX. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować obraz do formatu DOCX w języku C# .NET.
lipca 25, 2022 · 2 min · Usmana Aziza