Polish

Konwertuj obraz na słowo w C#

MS Word działa w branży od wielu lat i zapewnia szereg funkcji do tworzenia dokumentów tekstowych. Oprócz formatowania tekstu w dokumentach programu Word można używać różnych obiektów graficznych i obrazów. W niektórych przypadkach otrzymujesz partię obrazów, które musisz przekonwertować na dokument programu Word. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować obrazy na dokument programu Word w języku C# .NET.
lipca 28, 2022 · 2 min · Usmana Aziza