Polish

Konwertuj CFF na PDF w Javie

Trójwymiarowe projekty opakowań i wykrojników są zwykle przechowywane w formacie pliku CFF. Jednak tylko określone aplikacje mogą przetwarzać pliki CFF lub CF2, gdy trzeba otwierać, przeglądać lub manipulować tymi plikami. W związku z tym może być konieczna konwersja pliku CFF do dokumentu PDF. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik CFF na plik PDF przy użyciu języka Java.
grudnia 6, 2021 · 2 min · Farhan Raza