Polish

Konwertuj wykres do formatu PDF i obrazów, takich jak JPG, PNG, WMF w Javie

Możesz efektywnie konwertować wykresy na obrazy lub pliki PDF w swoich aplikacjach Java. Aspose.Cells for Java API oferuje wiele funkcji do tworzenia, edytowania lub manipulowania formatami XLSX, XLS, XLSM, XLSB i innymi obsługiwanymi formatami plików bez konieczności instalowania programu Microsoft Excel. W tym artykule zbadamy obsługę renderowania wykresów do formatu obrazu i pliku PDF.
września 24, 2020 · 4 min · Farhan Raza