Polish

Konwertuj COLLADA na EMF w C#

Możemy programowo eksportować rysunki 2D lub 3D z plików COLLADA do dokumentów EMF. Pliki COLLADA są tworzone i obsługiwane przez aplikacje CAD. Taka konwersja umożliwia udostępnianie rysunków w formacie przenośnym. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować plik COLLADA na EMF przy użyciu języka C#.
maja 6, 2022 · 3 min · Denis Demenko