Polish

Twórz niestandardowe formaty TeX (LaTeX) i składaj do formatu PDF, XPS w Javie

Wiele książek i czasopism związanych z informatyką, matematyką i inżynierią jest publikowanych przy użyciu TeX-a. Możesz utworzyć niestandardowy format TeX (LaTeX) i złożyć go do różnych formatów, takich jak XPS, PDF lub obraz. Custom TeX jest pomocny, gdy trzeba zaprojektować wiele dokumentów w jednolity sposób.
kwietnia 21, 2021 · 4 min · Farhan Raza