Polish

Konwertuj DGN na PDF w C#

Pliki DGN to pliki rysunków 2D lub 3D, które są tworzone i obsługiwane przez aplikacje CAD. W niektórych przypadkach może być konieczne programowe wyeksportowanie rysunków z plików DGN do dokumentów PDF. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować plik DGN do formatu PDF za pomocą języka C#.
września 5, 2022 · 3 min · Muzammil Khan

Konwertuj DGN na obraz JPEG, PNG lub TIFF w języku C#

Pliki DGN to dwuwymiarowe lub trójwymiarowe (2D/3D) rysunki, które są zwykle obsługiwane przez aplikacje CAD dla budownictwa. Może być konieczne przekonwertowanie go na obraz w celu wyświetlenia podglądu w większej liczbie środowisk systemowych. W tym artykule omówiono konwersję obrazów DGN do JPEG, PNG lub TIFF ze wszystkimi ważnymi szczegółami.
października 7, 2021 · 3 min · Farhan Raza