Polish

Konwertuj dokumenty Worda na Markdown za pomocą Python

Markdown (MD to popularny format używany do pisania artykułów, blogów, dokumentacji itp. Czasami jednak trudno jest zapamiętać i napisać składnię Markdown. W takich przypadkach można po prostu napisać treść w dokumencie programu Word i przekonwertować ją Aby zautomatyzować konwersję programu Word na język Markdown, w tym artykule opisano sposób konwertowania dokumentów programu Word (.docx lub .doc) na pliki języka Markdown (.md) przy użyciu języka Python.
listopada 5, 2021 · 3 min · Usmana Aziza