Polish

Konwertuj DWG na plik OBJ w C#

Może być konieczne renderowanie takich rysunków w aplikacjach do modelowania 3D w celu wizualizacji projektów lub manipulowania nimi. Możesz przekonwertować plik DWG na plik obiektu 3D w formacie OBJ. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować rysunek DWG na plik OBJ w języku C#.
lutego 25, 2022 · 2 min · Farhan Raza