Polish

Konwertuj DWG na SVG w C#

Pliki DWG zawierają dane projektowe w formacie 2D lub 3D. Mogą zawierać dane obrazu wektorowego i metadane w kodowaniu binarnym. W niektórych sytuacjach może być konieczna konwersja plików DWG na pliki obrazów SVG. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować obraz DWG na obraz SVG w języku C#.
grudnia 23, 2021 · 2 min · Farhan Raza