Polish

Konwertuj DWG na EMF lub WMF w C#

W niektórych przypadkach może być konieczne utworzenie obrazów WMF lub EMF w celu wyświetlenia zawartości pliku na obrazie. Zgodnie z takimi przypadkami użycia, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik DWG na obraz EMF lub WMF w języku C#.
lutego 17, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj DWG na EMF lub WMF w Javie

Pliki DWG zawierają dane obrazu wektorowego i metadane zapisane za pomocą kodowania binarnego i są szeroko stosowane do celów projektowych. W określonych sytuacjach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania pliku DWG na format obrazu. Biorąc pod uwagę takie wymagania, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik DWG na obraz EMF lub WMF w Javie.
stycznia 17, 2022 · 2 min · Farhan Raza