Polish

Konwertuj wiadomości e-mail do formatu PDF za pomocą C++

Wiadomości e-mail są głównym źródłem komunikacji w Internecie, zwłaszcza w środowiskach biznesowych. Mogą wystąpić takie przypadki, jak omówienie i sfinalizowanie wymagań klienta dotyczących oprogramowania do rozwoju produktu. Po spełnieniu wymagań dotyczących oprogramowania może być konieczne wygenerowanie ostatecznego zestawu dokumentów zawierających adresy e-mail i inne szczegóły do udostępnienia zespołowi. W takich sytuacjach konwersja wiadomości e-mail do formatu PDF może okazać się pomocna. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować wiadomość e-mail do formatu PDF za pomocą C++.
lutego 13, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad