Polish

Konwertuj e-mail na HTML w Python

Wiadomości e-mail często wymagają konwersji do formatu HTML w celu osadzenia ich na stronach internetowych. Aby zautomatyzować tę konwersję, w tym artykule dowiesz się, jak konwertować wiadomości e-mail do HTML za pomocą Python. W szczególności artykuł będzie dotyczył konwertowania plików e-mail EML lub MSG na strony HTML.
maja 24, 2021 · 3 min · Usmana Aziza