Polish

Konwertuj EPS lub PS na SVG w C#

Pliki EPS lub PS zawierają grafikę wektorową i są powszechnie używane przez projektantów. Mogą zawierać obrazy o wysokiej rozdzielczości, w tym kształty lub tekst, i są często używane do drukowania billboardów lub oklejania budynków. W niektórych scenariuszach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania pliku EPS lub PS na obraz SVG. W tym artykule opisano, jak konwertować pliki EPS lub PS PostScript do formatu SVG w języku C#.
marca 8, 2022 · 3 min · Farhan Raza