Polish

Konwertuj Excel na CSV w Python

Arkusze kalkulacyjne Excel są powszechnie używane do przechowywania, importowania lub eksportowania danych z jednej aplikacji do drugiej. Ponadto można wykonywać różne operacje na danych, takie jak sortowanie, stosowanie formuł matematycznych, generowanie wykresów itp. Jednak w różnych przypadkach skoroszyty programu Excel XLSX lub XLS muszą zostać przekonwertowane do formatu CSV (wartości oddzielone przecinkami). W przypadku takich scenariuszy w tym artykule omówiono sposób konwertowania plików programu Excel na CSV w języku Python.
kwietnia 1, 2021 · 2 min · Usmana Aziza