Polish

Konwertuj pliki programu Excel na format HTML przy użyciu języka Java

Arkusze kalkulacyjne Excel pozwalają przechowywać i dobrze organizować dane w formie tabelarycznej. Możesz wykonywać obliczenia, a także generować różnego rodzaju wykresy i wykresy w celu analizy danych. Jednak w różnych scenariuszach może być konieczne przeprowadzenie konwersji programu Excel do formatu HTML w celu przekonwertowania arkuszy roboczych na strony HTML. Na przykład podczas osadzania zawartości arkuszy kalkulacyjnych na stronach internetowych. Zgodnie z tym, ten artykuł ma na celu omówienie, jak programowo konwertować pliki Excel XLSX do HTML przy użyciu Javy.
grudnia 28, 2020 · 3 min · Usmana Aziza