Polish

Konwertuj pliki Excel do formatu PDF za pomocą C++

Format PDF jest szeroko stosowany do wymiany dokumentów między zainteresowanymi stronami. W różnych przypadkach dokumenty są konwertowane do formatu PDF przed udostępnieniem. Dlatego wiadomo, że PDF jest standardowym formatem pliku w takich przypadkach. W tym artykule zajmiemy się konwersją programu Excel do formatu PDF dla aplikacji C++. W szczególności dowiesz się, jak konwertować skoroszyty Excel XLSX lub XLS do plików PDF za pomocą C++.
stycznia 19, 2021 · 4 min · Usmana Aziza