Polish

Konwertuj Excel XLS i XLSX na PDF w C#

Pliki programu Excel są powszechnie używane do przechowywania i udostępniania danych tabelarycznych. Z drugiej strony format PDF był jednym z dominujących formatów dokumentów cyfrowych. W niektórych przypadkach pliki Excel mają być programowo konwertowane do formatu PDF. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować Excel XLS XLSX na PDF w języku C#. Interfejs API języka C# do konwersji programu Excel na format PDF — bezpłatne pobieranie Kroki, aby przekonwertować plik Excela na PDF w C# Konwertuj Excel na PDF w C# C# Ustaw zgodność PDF w programie Excel na PDF Śledź konwersję Excela do PDF w C# C# API do konwersji Excela na PDF Aspose.
listopada 29, 2019 · 4 min · Usmana Aziza