Polish

Konwertuj plik FBX na plik GLB w C#

Pliki FBX są używane przez różne aplikacje do tworzenia treści i modelowania cyfrowego. Są często używane do tworzenia animacji lub do celów tworzenia gier. W niektórych sytuacjach może być konieczna konwersja pliku FBX do formatu GLB. W tym krótkim artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik FBX na GLB w języku C#.
grudnia 21, 2021 · 2 min · Farhan Raza