Polish

Konwertuj FBX na glTF, GLB lub odwrotnie, używając C#

Formaty plików FBX i glTF są używane do tworzenia i renderowania modeli i scen 3D. Możesz łatwo konwertować pliki FBX do formatu glTF lub GLB. Podobnie możesz programowo przekonwertować plik glTF lub GLB do formatu FBX za pomocą C#. Więcej informacji można znaleźć w poniższych sekcjach.
kwietnia 6, 2021 · 3 min · Farhan Raza