Polish

Konwertuj pliki HTML na dokumenty Word w Python

Konwersja HTML na Word jest wykonywana w różnych przypadkach w celu konwersji stron internetowych do formatu DOCX lub DOC. Różne aplikacje używają edytorów HTML typu WYSIWYG do tworzenia dokumentów. W takim przypadku generowanie dokumentów Word z HTML staje się przydatną funkcją. Biorąc pod uwagę takie scenariusze, w tym artykule opisano, jak programowo konwertować pliki HTML na dokumenty programu Word w języku Python.
listopada 26, 2021 · 2 min · Usmana Aziza