Polish

Konwertuj stronę internetową HTML na plik Word (DOCX/DOC) za pomocą C#

Pliki HTML są często używane do tworzenia, edytowania lub przekazywania wielu informacji. Podobnie pliki Microsoft Word, w tym DOCX i DOC, są również znane ze względu na ich różne funkcje. Możesz konwertować pliki stron internetowych HTML na pliki Word, DOCX lub DOC, w języku C#.
grudnia 9, 2020 · 3 min · Farhan Raza