Polish

Konwertuj IFC na obraz JPG lub PNG za pomocą C#

Pliki IFC służą do modelowania budynków, obiektów i innej infrastruktury. Jednak ograniczona liczba aplikacji obsługuje ten format pliku, więc może być konieczne przekonwertowanie pliku IFC na obraz JPG lub PNG w celu wyświetlenia podglądu zawartości w różnych środowiskach systemowych. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik IFC na obraz za pomocą języka C#.
listopada 4, 2021 · 3 min · Farhan Raza