Polish

Konwertuj obrazy do formatu PDF za pomocą C++

PDF to popularny format używany przez wiele organizacji do udostępniania dokumentów w Internecie. Możesz znaleźć się w sytuacji, w której musisz utworzyć plik PDF z obrazów zeskanowanych dokumentów lub faktur. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak konwertować obrazy do formatu PDF za pomocą C++.
czerwca 24, 2021 · 2 min · Muhammad Ahmad