Polish

Konwertuj obraz na Word w Python

W niektórych przypadkach musisz przekonwertować pojedynczy obraz lub kilka obrazów na dokument programu Word. Aby wykonać tę operację programowo, w tym artykule pokazano, jak konwertować obrazy do formatu Word DOC DOCX w języku Python.
października 25, 2022 · 3 min · Usmana Aziza