Polish

Konwertuj MHT na obraz w C#

Może być konieczne przekonwertowanie pliku MHT na obraz w celu wyświetlenia podglądu zawartości jako miniatury. Zgodnie z takimi wymaganiami w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik MHT lub MHTML na obraz w formacie JPG, PNG i innych formatach obrazów w języku C#.
marca 6, 2022 · 2 min · Farhan Raza