Polish

Konwertuj MS Project MPP na obrazy (PNG, JPEG, BMP, TIFF) w C#

Microsoft Project (pliki MPP służą do śledzenia, organizowania i zarządzania projektami. Pliki te zawierają zadania, przydziały oraz inne zasoby i informacje związane z projektem. Jeśli chcesz udostępnić informacje o projekcie komuś, kto nie ma zainstalowanego programu MS Project, może konwertować plik MPP na obrazy takie jak PNG, JPEG, BMP i TIFF i udostępniać je.W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak programowo konwertować pliki Microsoft Project MPP na obrazy przy użyciu języka C#.
sierpnia 12, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad