Polish

Eksportuj MS Project MPP do obrazów (PNG, JPEG, BMP, TIFF) w Javie

Microsoft Project umożliwia śledzenie, organizowanie i zarządzanie projektami. Pliki MPP zawierają zadania, zadania i inne zasoby i informacje związane z projektem. Możesz przekonwertować plik MPP na obrazy takie jak PNG, JPEG, BMP i TIFF i łatwo udostępniać je innym. W tym artykule opisano, jak programowo konwertować pliki MS Project MPP na obrazy przy użyciu języka Java.
lipca 13, 2022 · 4 min · Muzammil Khan