Polish

Konwertuj MPP na MPX w C#

MPX to starszy format pliku programu Microsoft Project, który był używany we wcześniejszych wersjach oprogramowania. Umożliwia wymianę informacji o projekcie między Microsoft Project a innymi aplikacjami obsługującymi format MPX. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować MPP na MPX w języku C#.
marca 13, 2023 · 3 min · Muzammil Khan