Polish

Konwertuj pliki MS Project MPP do formatu SVG za pomocą C#

Format SVG jest często używany do osadzania treści w aplikacjach internetowych i komputerowych. Mogą istnieć scenariusze, w których trzeba osadzić zawartość plików Microsoft Project MPP w takich aplikacjach. W takich okolicznościach pomocna okaże się konwersja pliku MPP do formatu SVG. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak programowo konwertować pliki MPP do formatu SVG przy użyciu języka C#.
sierpnia 27, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad