Polish

Konwertuj MS Project MPP na format XAML przy użyciu C#

Extensible Application Markup Language (XAML to prosty i deklaratywny język oparty na XML, który używa formatu .xaml dla swoich plików. W XAML można tworzyć, inicjować i ustawiać właściwości obiektów z relacjami hierarchicznymi. Jest używany głównie do projektowania graficznych interfejsy użytkownika w Xamarin Forms, UWP (Universal Windows Platform) i WPF (Windows Presentation Foundation).W tym artykule dowiesz się, jak konwertować pliki Microsoft Project MPP do formatu XAML przy użyciu języka C#.
sierpnia 31, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad